Gå tilbake Bilde av mat pakket i plast ved forsøk med høytrykksprossesering i Nofima
Bilde av mat pakket i plast ved forsøk med høytrykksprossesering ved Nofima i Stavanger. Foto: Wenche Aale Hægermark/Nofima

Emballasje til bruk ved høytrykksbehandling

Når matprodukter blir utsatt for ekstreme trykk, minker volumet som følge av det trykket som blir påført (korresponderer til kompressibiliteten til produktet). En tilsvarende ekspandering forekommer når trykket slippes. Det er derfor helt nødvendig at maten pakkes i lufttett forpakning som kan motstå volumendringer.

Selve produktet kan få en reduksjon på opptil 15 prosent. Dette gjør at emballasjen må være tilstrekkelig fleksibel til å tåle en 10-15 prosent "klemming" av emballasjen (mekanisk påkjenning) som følge av det høye trykket.

Emballasjen må også kunne gå tilbake til sin originale form og størrelse uten endret forsegling eller barriereegenskaper.

Egnet og uegnet

Sous vide-poser og plastflasker er godt egnet som HP-emballasje. Glass og metall (hermetikk) er uegnet, men metallfolie som en finner i ulike tuber er egnet.

Uansett pakkemateriale er det viktig å ha minst mulig headspace. Dette for å hindre at beholderen kollapser eller at en punkterer emballasjen. En fyllingsgrad på minst 90 prosent er anbefalt, og gjerne høyere.

Geometrien på emballasjen er ikke viktig for selve prosesseringen, da hele produktet blir utsatt for trykket umiddelbart. Men det kan være viktig å benytte en emballasje som gir optimal fyllingsgrad, da produktene legges i sylinderformede kurver og deretter sendes inn i HP maskinen.

Egen emballasje som er ugjennomtrengelig for oksygen og ugjennomsiktig for lys er blitt utviklet for å beholde ferskest mulig farge og smak på visse HP-produkter.

Plast

Plastmaterialer brukes ofte som emballasjemateriale for HP produkter på grunn av sin gode fleksibilitet, elastisitet og vannbarriereegenskaper. Det er mange polymerer som kan benyttes, som for eksempel PET, C-PET, PP, HDPE og EVOH.

Siden de fleste HP-produkter pakkes i plast, velger mange å prøve å bruke resirkulerbare materialer.

Som pakkesystem kan f.eks. vakuum, skinpack og modifisert atmosfære benyttes. Beholdere kan ha etikett/merking som settes på både før og etter prosessering. Her er det ulike løsninger som benyttes.

Mer om

Stikkord

Kontaktpersoner

Tone Mari Rode

Seniorforsker, Nofima
+47 907 27 253

Dagbjørn Skipnes

Seniorforsker, Nofima
+47 926 92 252