Gå tilbake

Emballasje til bruk ved UV-lys

For at ultrafiolett lys (UV-C) skal kunne benyttes til å inaktivere mikroorganismer i ferdig emballerte kjøttprodukter er det nødvendig å velge et svært UV-gjennomtrengelig emballasjemateriale.

Det er slik at et materiale som er gjennomsiktig for synlig lys ikke nødvendigvis er gjennomsiktig for UV-C-lys. Etiketter eller trykt blekk bør unngås, da de kan skape skyggefulle områder på det pakkede produktet, områder der UV-C-lys ikke kommer i kontakt og derfor ikke inaktiverer noen mikroorganismer. Etiketter kan for eksempel påføres etter UV-C behandling.  

Gjennomtrengeligheten til UV-lyset

UV-C-gjennomtrengeligheten til emballasjematerialer er avhengig av flere faktorer som materialtykkelse, materialstruktur, materialsammensetning hvis den består av flere lag og andre komponenter i pakkematerialet. Eksempler på UV-overføring gjennom noen vanlige emballasjematerialer er vist i tabellen under. 

Tabellen under viser gjennomtrengelighet av UV-lys gjennom ulike filmer. "a" og "b" angir ulike leverandører. 

Film 

Composition 

Tykkelse (μm) 

UV gjennomtrengelighet (%) 

PEa 

 

24.7 

75.7 

PETa 

 

14.2 

0.0 

PPa 

 

29.5 

59.4 

OPPb 

PP/Adhesive 

18.7 

57.9 

PETb 

 

14.2 

0.0 

CPPb 

Adhesive/PP/Adhesive 

33.0 

56.0 

PEb 

 

30.0 

53.7 

 

Kriterier for emballasjevalg

UV-C-lys kan forårsake endringer i de kjemiske og mekaniske egenskapene til polymerfilmer gjennom fotokjemiske reaksjoner, og dette kan påvirke matproduktet.

Lovgivningen i EU krever at ingen stoffer må komme inn i matproduktet i konsentrasjoner som kan anses som helseskadelige. Disse fotokjemiske reaksjonene kan påvirke integriteten til emballasjen på uønskede måter, slik som styrken, eller mulig misfarging eller sprekker som kan oppstå, og bør vurderes når man skal gjøre valg om emballasje og sikkerhetsvurdering av disse. 

 

Kilder:  

Europian Union, 2004. Regulation (EC) No 1935/2004 OF THE EUROPEAN PARLIMENT AND OF THE COUNCIL of 27 October 2004 on materials and articles intended to come into contact with food and repealing Directives 80/590/EEC and 89/109/EEC. Official Journal of the European Union, 4-17. 

Heinrich, V., Zunabovic, M., Bergmair, J., Kniefel, W. and Jäger, H. (2015) Post-Packaging Application of Pulsed Light for Microbial Decontamination of Solid Foods: A Review. Innovative Food Science and Emerging Technologies, 30, 145-156. 

Tarek, A.R., Rasco, B.A. and Sablani, S.S. (2015) Ultraviolet-C Light Inactivation Kineticsof E. coli on Bologna Beef Packaged in Plastic Films. Food Bioprocess Technology, 8(6), 1267-1280. 

Mer om

Stikkord

Kontaktpersoner

Danny Bayliss

New Technology Research Manager
+44 (0) 1386 842130

Tone Mari Rode

Seniorforsker, Nofima
+47 907 27 253