Gå tilbake Kyllingfileter
UV-lyset reduserte antall mikroorganismer, men det var ingen vesentlig forskjell i holdbarhetstid på de UV-behandlede kyllingfiletene og de som ikke hadde fått UV-behandling. Foto: © lurs - stock.adobe.com

Holdbarhet etter UV-C-behandling – Vakuumpakket kyllingbryst

Skinnfrie kyllingbryst ble vakuumpakket med krympeplast. Halvparten av kyllingbrystene ble behandlet med en 80 MJ/cm2-dose UV-C-bestråling i pakningen, mens den andre halvparten ble brukt som referanseprøver. Både referanseprøvene og de UV-behandlede kyllingbrystene ble analysert for Enterobacteriaceae, TVC, melkesyrebakterier og Pseudomonas på ulike tidspunkter i løpet av en oppbevaringsperiode på 13 dager.

Formål

UV-C ble antatt å skulle forlenge holdbarheten for kyllingbrystene ved å redusere mikrobiell vekst i lagringsperioden.

Hovedkonklusjoner

Selv om det gjennomsnittlige antallet mikroorganismer som klarte å overleve, var noe redusert i UV-behandlede prøver på nesten alle tidspunkter, var det samlet sett ingen signifikante forskjeller mellom de UV-behandlede prøvene og referanseprøvene.

Det gjennomsnittlige antallet mikroorganismer som klarte å overleve på dag 13, var veldig lik for referanseprøvene og de behandlede prøvene, der den største veksten ble observert mellom dag 3 og 10. Det ble observert signifikant store forskjeller for TVC og Enteros på dag 3 og Pseudomonas på dag 10.

Metoder

Skinnfrie kyllingbryst ble kjøpt fra en lokal britisk grossist. Kyllingbrystene ble vakuumpakket med krympeplast ved å eksponere kyllingbrystene for et vannbad på 85°C for 2 sin UV-C-penetrerbar emballasje (rundt 65 % UV-C-penetrasjon).

Halvparten av de pakkede kyllingbrystene ble deretter sendt gjennom en UV-C-tunnel som bestrålte dem med en UV-C-dose på 80 mJ/cm2 inne i pakningen, og den andre halvparten ble beholdt som referanse.

Nivået av mikroorganismer på de behandlede kyllingbrystene ble sammenlignet med referanseprøvene på dag 1, 3, 8, 10 og 13 under lagring (3 replikater per dag for referanseprøvene og de UV-behandlede prøvene).

Hva ble undersøkt / studert / målt

Vekstraten for Enterobacteriaceae, TVC, melkesyrebakterier og Pseudonomas over en periode på 13 dager sammenlignet med referanseprøvene.

Parameter 1 Endringsrate for mikrobiell konsentrasjon i UV-C-behandlet kylling i løpet av holdbarhetstiden

Bilde
Graphics of test with UV-C shelf life–In-pack chicken breast

Mer om

Stikkord

Kontaktpersoner

Danny Bayliss

New Technology Research Manager
+44 (0) 1386 842130

Robbie McGill

Process Technologist
+44 (0) 1386 84 2464