Gå tilbake Picture of shrink wrapped pork
Vakuumpakket indrefilet av svin på veg inn i UVC-tunnelen. Foto: Campden BRI

Mikrobiell reduksjon i UV-C-behandlet kjøtt – Vakuumpakket indrefilet av svin

Stykker av indrefilet av svin ble inokulert med Listeria monocytogenes før de ble vakuumpakket med krympeplast og behandlet med ulike doser UV-C-bestråling for å måle mikrobiell reduksjon.

Formål

UV-C-behandling av emballert kjøtt kan potensielt øke mattryggheten med minimal risiko for kontaminering etter prosessen. Studien vurderte egnetheten av UV-C for dekontaminering av vakuumpakkede produkter. Den laveste dosen for maksimal mikrobiell reduksjon ble vurdert.

Hovedkonklusjoner

Det ble oppnådd en reduksjon i bakterier på gjennomsnittlig 0,4 log for 80 mJ/cm2, og høyere gjennomsnittlig reduksjon på 0,77 og 0,64 ble oppnådd ved henholdsvis 160 og 320 mJ/cm2.

Variasjoner i reduksjonen av bakterier i prøvene ble antatt å skyldes ulikheter i overflatetopologien mellom de enkelte prøvene.

Metoder

Indrefileter av svin ble kjøpt av en lokal slakter i Storbritannia. Hver av filetene ble delt opp i 3 prøver med gjennomsnittlig vekt på rundt 0,25 kg.

Svinekjøttet ble spray-inokulert utvendig med en innledende konsentrasjon på rundt 3 log CFU/100 ml L. monocytogenes.

Kjøttet ble deretter vakuumpakket ved å utsette emballasjen for 85 °C for 2 sin UV-C-penetrerbar emballasje (rundt 65 % UV-C-penetrasjon).

Det vakuumpakkede svinekjøttet ble deretter sendt gjennom en UV-C-tunnel som bestrålte prøvene på innsiden av forpakningen med UV-C-doser på 80, 160 og 320 mJ/cm2 med 3 paralleller per dose og 3 referanseprøver.

Nivået av mikroorganismer på det behandlede svinekjøttet ble sammenlignet med referanseprøvene for å bestemme reduksjonen av bakterier.

Hva ble undersøkt / studert / målt

Den gjennomsnittlige mikrobielle reduksjonen oppnådd for hver UV-C-dose.

Parameter 1 Populasjon av L. monocytogenes på behandlet svinekjøtt (spray-inokulering)

  • 80 mJ/cm2–0,4 ± 0,4CFU/100 ml reduksjon
  • 160 mJ/cm2–0,77 ± 0,38CFU/100 ml reduksjon
  • 320 mJ/cm2–0,64 ± 0,56CFU/100 ml reduksjon

Mer om

Stikkord

Kontaktpersoner

Danny Bayliss

New Technology Research Manager
+44 (0) 1386 842130

Robbie McGill

Process Technologist
+44 (0) 1386 84 2464