Gå tilbake Arbeidere i osteproduksjon
Er det godt å være arbeidstaker i norsk matproduksjon? Foto: © herraez - stock.adobe.com

Sosial bærekraft i norsk næringsmiddelindustri

Sosial livsløpsanalyse (S-LCA) er en metode for å beregne, vurdere og dokumentere sosiale aspekter ved produkter og organisasjoner gjennom hele livssyklusen, og er her anvendt på den norske næringsmiddelindustrien.

Formål

Formålet med denne studien er å øke den grunnleggende kunnskapen om sosial bærekraft i forbindelse med norsk matproduksjon.

Metode

Hovedkonklusjonene i studien er:

  • Så langt finnes det ingen fullstendige analyser av statusen for sosial bærekraft i næringsmiddelsektoren i Norge.
  • Selskaper er vant med å kartlegge og rapportere om klimagassutslipp, men ikke alle selskaper har like god oversikt over de sosiale konsekvensene som er forbundet med virksomheten.
  • Hvis negative arbeidsforhold avdekkes i en del av verdikjeden for en produsent av næringsmidler, kan dette også ha en innvirkning på omdømmet til selskapet som markedsfører produktet.
  • Negative sosiale forhold kan utgjøre en forretningsrisiko. Det er derfor i alles interesse å avdekke slike saker så tidlig som mulig.
  • Det er verdifullt å kartlegge i hvilken grad selskapet eller andre aktører i verdikjeden bidrar positivt til sosial bærekraft for å øke bedriftenes samfunnsansvar og sikre trygge og sosialt forsvarlige produkter og tjenester.
  • Åpenhet og utveksling av informasjon mellom alle aktører knyttet til et produkt eller en tjeneste MÅ skje på en transparent måte for å muliggjøre pålitelige S-LCA-er og sikre gode sosiale forhold gjennom hele verdikjeden.
  • Det kan være nyttig å gjennomføre en «hotspot»-analyse for å identifisere de mest kritiske sosiale utfordringene og hvor de har sitt utspring. Koblingen mellom bærekraftsmålene og næringsmiddelproduksjonen gir en svært gunstig målestokk for å finne ut hvilke indikatorer som har den største innvirkningen på næringsmiddelindustrien i Norge.

Les mer i den populærvitenskapelige publikasjonen Matindustrien 26.05.2020.

Mer om

Stikkord

Kontaktpersoner

Clara Valente

Seniorforsker, Norsus
+47 94 15 52 69

Simon Saxegård

Forsker, Norsus
+47 48257831