Illustrasjonsbildet for Matprodukt

Kjøtt

Prosessering av kjøtt handler ofte om å inaktivere bakterier, slik at holdbarheten forlenges. Når nye teknologier for prosessering utvikles, er målet å gjøre dette på mer skånsomme og effektive måter, samtidig som kvaliteten beholdes eller forbedres sammenlignet med tradisjonell prosessering. 

Hvordan påvirkes Kjøtt av de ulike teknologiene

Mål Høytrykk
Høytrykk
Mikrobølger
Mikrobølger
Pulserende elektriske felt
Pulserende elektriske felt
Ultralyd
Ultralyd
Plasmaaktivert vann
Plasmaaktivert vann
UV-Lys
UV-Lys
Holdbarhet Flere resultater
Gjelder kylling
Påvirker i liten grad
Gjelder kylling
Påvirker i liten grad
Gjelder kylling
Mattrygghet
Flere resultater
Gjelder kylling, svin og storfe
Farge Påvirker
Gjelder kylling
Påvirker
Gjelder kylling
Tekstur Påvirker
Gjelder kylling
Påvirker
Gjelder kylling
Tap av væske
Harskhet Påvirker
Gjelder kylling
Påvirker
Gjelder kylling
Påvirker i liten grad
Gjelder kylling
Næringsverdier Påvirker i liten grad
Gjelder kylling
Påvirker i liten grad
Gjelder kylling
Fordøybarhet Påvirker i liten grad
Gjelder kylling
Påvirker i liten grad
Gjelder kylling
Påvirker i liten grad
Gjelder kylling
Påvirker i liten grad
Gjelder kylling
Allergener