Gå tilbake

Om iNOBox

iNOBox var et fireårig forskningsprosjekt finansiert av Norges forskningsråd, med varighet 2018-2022. Formålet var å dokumentere effekten av innovative prosesseringsteknologier på ulike matprodukter, og gjøre dokumentasjonen lett tilgjengelig for alle. Dette nettstedet er resultatet.

Hovedmålet med iNOBox var å skape en effektiv, lønnsom og bærekraftig matproduksjon som sikrer trygg og næringsrik mat av høy kvalitet.

Teknologiene

Gjennom tverrfaglig forskning i samarbeid med norsk matindustri ville vi øke kunnskapen om bruk av de innovative prosesseringsteknologiene

  • Høytrykk
  • Mikrobølger
  • Plasma-aktivert vann
  • Pulserende elektriske felt
  • Ultralyd
  • UV-lys

Helseeffekter

Matsikkerhet står høyt på den sosialpolitiske dagsorden. Innovative prosessteknologier kan bidra til å dekke etterspørselen etter bærekraftige, sunne og rimelige matvarer for en voksende og aldrende befolkning.

De nye teknologiene vil sørge for tryggere og sunnere matvarer som vil bedre folkehelsa gjennom reduserte forekomster av matallergi og diettrelaterte sykdommer, og mindre tilbakekalling av matvarer og tilhørende helserelaterte og sosiale kostnader.

Økonomisk, sosialt og miljømessig gunstig

Siden mat laget med disse teknologiene får lengre holdbarhet, vil forbrukerne kaste mindre mat og dermed spare penger – estimatet ved prosjektstart var på hele 438 millioner kroner årlig for hver ekstra holdbarhetsdag. Ved å ta i bruk teknologiene, vil det være mulig for matindustrien å redusere energiforbruket med 1.5-5 %, redusere klimagassutslipp med 0.1 % på nasjonalt nivå, og skape flere arbeidsplasser i desentraliserte områder.

Øke kunnskapen

For å sikre at de nyskapende prosessene tas i bruk på en vellykket måte, må matprodusentene være klar over fordelene med dem, og hvordan de kan kommunisere dette til forbrukerne. De må også kjenne til egnetheten til forskjellige produkter og bruksområder, regelverk og vitenskapelige og tekniske aspekter.

Prosjektet iNOBox laget derfor dette nettbaserte verktøyet du er inne i nå, for å hjelpe matindustrien å ta gode beslutninger om prosessinnovasjon, unngå flaskehalser i markedet og sikre at nyskapende produkter når forbrukerne. Nettsidene er bygget på prosjektresultatene og eksterne datakilder, og skal bidra til at kunnskapen fra prosjektet deles på en effektiv og enkel måte.

Organisering av prosjektet

Forskningsprosjektet iNOBox ble ledet av forsker i Nofima, Tone Mari Rode, og ble utført i samarbeid med en rekke europeiske forskere. Norske matprodusenter og europeiske utstyrsleverandører var også delaktige i prosjektet.

  • Forskningspartnere: Nofima, Veterinærinstituttet, Østfoldforskning, Universitetet i Zaragoza, Universitetet i Liverpool og Campden BRI.
  • Industripartnere: Den stolte hane, Hoff, Fjordland, Bama, Findus, Fjordkjøkken.
  • Utstyrsleverandører: Elea, Hiperbaric, AMT og UV Technology Group. 
  • Referansegruppe: Norges astma- og allergiforbund og ILSI Europe.

 

Hva betyr iNOBox?

Prosjektnavnet sammenfatter den lengre beskrivelsen av prosjektets innhold:

A technology- and market-driven innovation e-toolbox towards a sustainable, competitive and science-based agri-food industry in Norway.

Bilde
iNOBox-logo

Kontaktpersoner

Tone Mari Rode

Seniorforsker, Nofima
+47 907 27 253