Illustrasjonsbildet for Kvalitetstrekk

Mattrygghet

Alle råvarer inneholder bakterier, og derfor har matindustrien strenge rutiner for å sikre at maten er trygg å spise. Når nye teknologier kommer i bruk, er det viktig med dokumentasjon om hvordan disse påvirker mattryggheten.

Hvordan påvirkes Mattrygghet av de ulike teknologiene

Mål Høytrykk
Høytrykk
Mikrobølger
Mikrobølger
Pulserende elektriske felt
Pulserende elektriske felt
Ultralyd
Ultralyd
Plasmaaktivert vann
Plasmaaktivert vann
UV-Lys
UV-Lys
Egg Påvirker
Ingen E.coli, Campylobacter og Listeria påvist
Meieri
Kjøtt
Flere resultater
Gjelder, kylling, svin og storfe
Grønnsaker
Påvirker
Gjelder spinat
Frukt

Verdt å vite

Høytrykk og mikrobølger

Hvor trygg er mat som behandles med disse teknologiene?

PEF, ultralyd og UV-lys

Hvor trygg er mat som behandles med disse teknologiene?

Allergi og innholdsstoffer

Hvordan finner vi ut hva maten består av og hvordan dette påvirker oss?

Publikasjoner

Tittel År Språk Tema Forfatter
Towards the Next-Generation Disinfectant: Composition, Storability and Preservation Potential of Plasma Activated Water on Baby Spinach Leaves 2019 Engelsk Grønnsaker, Plasma-aktivert vann, Mattrygghet Vaka, Mette Risa; Sone, Izumi; Álvarez, Rebecka García; Walsh, James Leon; Prabhu, Leena; Sivertsvik, Morten; Noriega Fernández, Estefanía
Microbial inactivation by non-thermal technologies for food preservation 2017 English Ultralyd, Mattrygghet Guillermo Cebrián and Santiago Condón
Comparative Resistance of Bacterial Foodborne Pathogens to Non-thermal Technologies for Food Preservation 2016 English Ultralyd, Mattrygghet Cebrián, G., Mañas, P. and Condón, S.
Comparison of spore inactivation with novel agitating retort, static retort and combined high pressure-temperature treatments 2016 English Høytrykk, Mattrygghet Ates, Mehmet Baris; Skipnes, Dagbjørn; Rode, Tone Mari; Lekang, Odd Ivar
Survival of sublethally injured Listeria in model soup after nonisothermal heat and high-pressure treatments 2016 English Høytrykk, Mattrygghet Ates, Mehmet Baris; Rode, Tone Mari; Skipnes, Dagbjørn; Lekang, Odd Ivar
Favourable effects of soluble gas stabilisation and modified atmosphere for supressing regrowth of high pressure treated Listeria innocua 2015 Høytrykk, Mattrygghet Rode, Tone Mari; Hovda, Maria Befring; Rotabakk, Bjørn Tore
Ultrasound in the meat industry: General applications and decontamination efficiency 2014 English Ultralyd, Mattrygghet Fulya Turantaş, Gülden Başyiğit Kılıç and Birol Kılıç
Decontamination efficiency of high power ultrasound in the fruit and vegetable industry, a review 2013 English Ultralyd, Mattrygghet Seda Ersus, Fulya Turantaş

Kontaktpersoner

Tone Mari Rode

Seniorforsker, Nofima
+47 907 27 253