Gå tilbake Forbruker studerer informasjon på pakningen
Forbrukere var skeptiske fordi de manglet kunnskap om de innovative prosesseringsteknologiene. Informasjon om fordeler ved dem vil kunne øke aksepten. Foto: © eldarnurkovic - stock.adobe.com

Hva mener forbrukerne om produkter som er behandlet med innovative teknologier?

En undersøkelse blant nordmenn ga viktig innsikt om hvordan forbrukerne tar imot nye matprodukter som er laget ved hjelp av innovative prosesseringsteknologier.

Hovedmålet med denne studien var å finne ut hvordan informasjon om produkter som er behandlet med en innovativ prosesseringsteknologi (IPT) påvirker forbrukernes holdninger. Studien hadde størst fokus på forbrukernes oppfatning av ulike typer informasjon om produktene, og hvordan disse kan gi forbrukerne kunnskap om fordelene ved å spise slike produkter.

Denne kunnskapen innlemmes i et beslutningsstøtteverktøy som skal være en hjelp til matprodusenter når de skal legge strategien for hvordan de nye prosessene skal kommuniseres ut til forbrukerne. Målet er å kommunisere med tillit for å bevare omdømme og skape aksept for de nye metodene hos forbrukerne.

Hovedkonklusjoner

  • Innovative matprosesseringsteknologier er ikke noe norske forbrukere tenker noe særlig over.
  • Forbrukernes lave kunnskap om IPT-er fører til en viss skepsis når de hører om dem, i motsetning til mer aksepterte konvensjonelle prosesseringsteknologier.
  • Om man klarer å kommunisere fordeler ved å bruke de nye IPT-ene, er det et stort potensial for fremtidige differensieringsstrategier, avhengig av teknologi og matkategori.
  • Informasjon om at produktet er «lettvint» eller på annen måte bekvemmelig, kan brukes for å øke aksepten for å gå over til IPT-ene.
  • Å kommunisere om spesifikke miljøfordeler ved bruk av innovative matvarer kan øke aksept og vilje til å betale for maten.
  • Balansert informasjon om årsaken til endringer i matproduksjon og/eller matforedling er et verdifullt verktøy for å øke forbrukernes aksept og unngå følelsesmessige reaksjoner på et senere tidspunkt.

Metoder

I undersøkelsen ble en kombinasjon av flere metoder brukt. Deltakerne ble organisert i grupper og svarte på åpne spørsmål og klassiske spørreskjema. Hva de følte om ulike tema ble vurdert både med en innovativ psykologisk metode, og klassiske metoder. Denne tilnærmingen som helhet har gitt innsikter som kan tas i bruk av bedrifter i det virkelige markedet.

Mer om

Stikkord

Kontaktpersoner

Themis Altintzoglou

Seniorforsker, Nofima
+47 476 54 471

Morten Heide

Seniorforsker, Nofima
+47 908 49 530