Gå tilbake Ultralyd kan være aktuelt som behandling blant annet før innfrysing av grønnsaker.
Ultralyd kan være aktuelt som behandling blant annet før innfrysing av grønnsaker. © iuliia_n - stock.adobe.com

Ultralyd: Veiledning for markedskommunikasjon

Hvilken informasjon bør du bruke når produktet ditt er behandlet med ultralyd?

Når forbrukere vurderer om de vil kjøpe matvarer som er behandlet med nye og til dels ukjente prosesseringsteknologier, er det noen argumenter som gjør dem mer villige til å kjøpe produktet enn andre.

Gjennom vitenskapelige forbrukerstudier har forskere dokumentert hvilken type informasjon eller argumenter som gjør forbrukere mer positive til å kjøpe produkter som er behandlet med ultralyd.

Råd til kommunikasjon med kundene

Har du et produkt som er behandlet med ultralyd, bør du legge vekt på følgende fordeler ved produktet.

Rådene er delt inn i to produktkategorier:

1. Kornprodukter, meieriprodukter, grønnsaker, frukt eller jus

Dette bør du legge vekt på i markedskommunikasjonen:

Utdypende informasjon

 • Videreforedlet ved bruk av ultralyd som gjør dagliglivet mer lettvint.
 • Videreforedlet med bruk av mindre energi.
 • Redusert matsvinn i videreforedlingen.
 • Bevarer næringsstoffene og kvalitet.

Kort informasjon

 • Raskt og enkelt
 • Beholder kvaliteten lengre
 • Mer næringsrik

Unngå å henvise til

 • Miljømessig bærekraft

2. Alle andre produkter

Dette bør du legge vekt på i markedskommunikasjonen:

Utdypende informasjon

 • Videreforedlet ved bruk av ny teknologi som gjør dagliglivet mer lettvint.
 • Videreforedlet med bruk av mindre energi.
 • Redusert matsvinn i videreforedlingen.
 • Bevarer næringsstoffene og kvalitet.

Kort informasjon

 • Raskt og enkelt
 • Beholder kvaliteten lengre
 • Mer næringsrik

Unngå å henvise til

 • Ultralyd
 • Miljømessig bærekraft

Mer om

Stikkord