Gå tilbake Mat i ulike pakninger
Helt nye matprodukter, eller mat som er laget med helt nye prosesser, kan trenge EUs Novel food-godkjenning om de skal selges på det europeiske markedet. Foto: © Seventyfour - stock.adobe.com

Verdt å vite om Novel food

Skal du selge nye matprodukter som aldri har vært laget før, eller som er laget på helt nye måter, må du sjekke om produktet eller prosessen din trenger Novel food-godkjenning fra EU.

Hva er Novel food?

«Novel food» er en betegnelse EU bruker i godkjenning av «radikalt ny mat». Novel food- eller «ny mat»-godkjenninger er EUs tiltak for å beskytte forbrukere mot mulige farlige effekter fra ukjent mat. 

Hva trenger jeg Novel food-godkjenning for?

Hvis produktet ditt er helt nytt, eller er produsert med en helt ny prosess, kan den kreve Novel food-godkjenning fra EU for å selges på det europeiske markedet. 

De seks prosesseringsteknologiene høytrykk, mikrobølger, pulserende elektriske felt, ultralyd, UV-lys og plasma-aktivert vann er i ulik grad godkjent som prosesser i produksjonen av forskjellige matprodukter. Noen av dem var introdusert i markedet før 1997, og trenger dermed ikke denne godkjenningen (for eksempel mikrobølgeprodukter). Plasma-aktivert vann er foreløpig på laboratoriestadiet, og er ikke godkjent til bruk på mat enda. Noen produkter har fått novel food-godkjenning, slik som UV-behandlet sopp, gjær, brød og melk, og frukt pasteurisert med høytrykk. Hele lista ser du her: EUR-Lex - 32017R2470 - EN - EUR-Lex (europa.eu)

Novel food-godkjenning har ofte blitt brukt sammen med patenter for å bygge opp verdi rundt de nye produktene. Videre er novel food-produkter ofte i en kategori som grenser mot helsekost, og på denne måten har EFSA-godkjente helsepåstander vært viktig å kunne vise til for aktørene. 

Norske Novel food-produkter

De skandinaviske landene har vært særlig fremoverlente når det gjelder novel food, og blant de første produktene som ble godkjent finner vi hele syv norske.  Eksempler på dette er krill, 2x vitamin K2, betaglukan fra sopp, blekksprutolje, raudåte og peptider fra rekeskall. Ellers er de mest kjente Novel food-produktene kiafrø og noni-juice. 

Når det gjelder nye teknologier eller ny sammensetning av prosesser, er dette mindre vanlig blant Novel food-søknadene. Vi har likevel noen eksempler på dette, slik som UV-belysning av sopp og andre produkter som fører til vitamin D-berikede produkter, og høytrykksprossesering av saft og syltetøy.

Hvor kan jeg få hjelp til å vurdere en søknad?

Mattilsynet i Norge har veldig gode oversikter med lenker til oppdaterte Novel food-godkjenninger i EU. Mattilsynet har også flere personer som har vært med på å koordinere arbeidet til EU-kommisjonen på dette området. 

Nofima har også fagfolk som har erfaring med Novel food-prosesser, og det fins også noen konsulentselskaper i Europa som har spesialisert seg på å hjelpe industrien her. Det skal være fullt mulig å få til slike godkjenninger selv for matindustrien, og mye av jobben er ofte å skaffe dokumentasjon på at produktet ikke faller inn under Novel food-regelverket. 

Novel food-godkjenningen sin historie i Europa

I Europa brukes Novel food-betegnelsen om næringsmidler som ikke har vært introdusert i markedet før 15. mai 1997. Inspirert av godkjenningsordninger for legemidler, etablerte EU avanserte metoder for toksikologisk og mikrobiologisk sikkerhet på de nye matproduktene. Dette utløste tilleggskrav for helt nye importerte matvarer og for mat som er laget med helt nye prosesser.

EU sin Novel food-godkjenning er basert på åpenhet og ansvarlighet, men har ofte vist seg å være en tid- og ressurskrevende og kostbar prosess for matindustrien. Før ordningen ble forenklet, tok det i gjennomsnitt nærmere fire år å få godkjent en full søknad. Søknader om tillatelse til å selge kopier av allerede godkjente Novel food-produkter tok derimot bare noen få måneder, og det var dermed flest søknader i denne kategorien. 

De første 20 årene ble det bare godkjent 128 nye produkter, mens det kom inn 523 kopi-søknader. For innovasjon i matindustrien har det vært negativt at gratispassasjer-strategier ofte har vært mer lønnsomme enn å være først ute. Prosessen var slik at bedriften først måtte få godkjenning fra sitt nasjonale mattilsyn, før det europeiske mattilsynet, EFSA, skulle uttale seg om mattrygghet.

I 2018 gjennomgikk EU-kommisjonen ordningen, noe som resulterte i en ny ordning som skal være enklere, raskere og mer transparent. Nå kan bedriftene gå direkte til EU med sin søknad, og trenger ikke først få godkjenning fra de nasjonale mattilsynene.

Den nye ordningen tilbyr også bedre beskyttelse for søkere. Nå kan søkerbedrifter huke av for databeskyttelse og eksklusivitet, men eksklusiviteten gjelder bare dersom prosessen fremdeles er beskyttet gjennom hemmelighold. Databeskyttelse med individuell autorisasjon for søkerbedrifter vil kunne gjelde i fem år, ellers gis en generisk autorisasjon. Vi ser likevel at bedrifter fremdeles ønsker å patentere prosessene som søkes godkjent.

Etter 2018 opprettet EU-kommisjonen også en såkalt «unionsliste» over alle tidligere godkjente Novel food-produkter, slik at matindustrien ikke trenger kopi-søknader for å produsere eller distribuere disse nye produktene. Såfremt det ikke er søkt og godkjent databeskyttelse under det nye regelverket, vil alle godkjente Novel food-produkter komme på «unionslisten». Halvparten av produktene som søkes godkjent av EU nå, søker om en slik beskyttelse. 

Etter at den nye ordningen trådte i kraft, kom det nærmere hundre søknader første året, mot normalt bare ti søknader årlig. 

 

Bilde
Slik foregår godkjenningsprosessen for Novel food
Novel food-regelverket illustrert i et flytskjema. Etter 2018 blir søknader sendt direkte til EU kommisjonen. De stiplede linjene viser hvordan ordningen var de 20 første årene der alle EU-landene sine mattilsyn godkjente hver for seg før den ble behandlet sentralt i Europa. Illustrasjon: Sveinung Grimsby

 

Figuren over illustrerer ny og gammel godkjenning for ny mat i Europa. I løpet av de første 20 årene var hvert EU-medlemsland involvert i prosessen, noe som forsinket godkjenningsperioden.

Forskning på Novel food

I forskningsprosjektet iNOBox har vi studert EUs Novel food-regelverk, spesielt innen samhandling og patentering. To vitenskapelige artikler er publisert under innovasjon i British food journal. Du finner dem i referanselista under.
 

Lenker og ressurser

 

Mer om

Stikkord

Tittel Forfatter(e) År
Radical innovation in a conservative industry. Selected cases of new product development in the Norwegian food industry. Sveinung Grimsby 2021 Go to publication
New novel food regulation and collaboration for innovation Sveinung Grimsby 2020 Go to publication
European novel food, patents and brokers of knowledge Sveinung Grimsby, Magnus Gulbrandsen 2022 Go to publication

Kontaktpersoner

Sveinung Grimsby

Forsker, Nofima
+47 952 04 118