Høytrykk og Holdbarhet

Publikasjoner

Tittel År Language Emne Forfatter
Effect of high pressure and thermal processing on shelf life and quality of strawberry purée and juice English English Høytrykk, Holdbarhet Aaby, Kjersti; Grimsbo, Ingunn Haugland; Hovda, Maria Befring; Rode, Tone Mari
Impact of high-pressure processing (HPP) and microwave (MW) treatment on selected quality and nutritional parameters of cauliflower (Brassica oleracea var. Botrytis) Master’s thesis English English Høytrykk, Mikrobølger, Grønnsaker, Næringsverdi, Holdbarhet Finseth, Christian